PMS är ett system som kollar lufttrycket i dina däck. Du som kör bilen får information om lufttrycket i däcken under körning. TPMS står för Tyre Pressure Monitoring System.

TPMS ger dig

  • Lägre bränsleförbrukning  
  • Lägre CO² utsläpp 
  • Mindre däckslitage 
  • Kortare bromsstäcka 
  • Minskad risk för vattenplaning 

Det finns två grundtyper av TPMS:

  • Indirekt TPMS som mäter skillnader i rotationshastighet mellan de olika hjulen. Mätningen görs genom ABS-systemet. Du får indikation med en symbol om lufttrycket sjunker i däcken.
  • Direkt TPMS som mäter lufttrycket i alla däck via sensorer i varje hjul. Det aktuella lufttrycket i däcken visas och indikerar med en symbol vilket däck som tappat lufttrycket. Detta systemet ökar och blir allt vanligare.

Direktivet om TPMS kommer från EU och trädde i kraft 1 november 2012. Det gäller alla nya europeiska bilmodeller.

Alla nya bilar ska ha TPMS fr o m november 2014. Reglerna gäller för personbilar med en totalvikt på höst 3500 kg avsedda för persontransporter med max nio sittplatser (fordonskategori M1).

Detta är en åtgärd för att få ner utsläppen från trafiken och samtidigt spara pengar för den enskilde föraren i minskat däckslitage och lägre bränsleförbrukning tack vare rätt lufttryck i däcken.